Teme de training

C
ompania ADVANCED CONSULTING organizează atât traininguri de bază în afaceri, cât şi instruiri specializate care sunt ajustate conform cerinţelor şi necesităţilor companiei solicitante.


 

Planificare şi organizare:

 • Management strategic
 • Managementul proiectelor
 • Elaborarea unui model/plan de afaceri
 • Team building şi lucru în echipă
 • Managementul riscurilor
 • Managementul timpului

Business people shaking hands, finishing up a meeting

Marketing:

 • Dezvoltarea conceptelor de marketing
 • Cercetare de piaţă
 • Branding
 • Comunicare şi publicitate

Management operaţional:

 • Optimizarea producţiei
 • Managementul procesului
 • Managementul inovaţiilor
 • Achiziţii

 

Managementul resurselor umane:

 • Instrumente HR
 • Soluţionarea conflictelor
 • Comunicare şi comportament
 • Depăşirea sindromului de burnout
 • Motivarea nonfinanciară
 • Conducerea personalului/Leadership
 • Training pentru traineri

 

Dezvoltarea abilităţilor tehnice:

 • Corespondenţa în afaceri
 • Management financiar
 • Tehnici de vânzări

 

Cultura organizaţioanală:

 • Etica şi cultura organizaţională
 • Cultura serviciilor superioare
 • Organizaţia care învaţă

Următoarele instruiri sau eveniment organizate recent